Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identità della Piattaforma

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3738
  •   -  Open Courses810
  •   -  Registration required2206
  •   -  Closed courses722
  • 35873
  •   -  Insegnanti1065
  •   -  Studenti34782
  •   -  Utente Ospite26