Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.12.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4212
  •   -  Cursos abiertos786
  •   -  Registrarse como usuario2621
  •   -  Cursos cerrados805
  • 35952
  •   -  Formadores1023
  •   -  Aprendices34901
  •   -  Usuario invitado28