Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3740
  •   -  Cursos abiertos813
  •   -  Registrarse como usuario2075
  •   -  Cursos cerrados852
  • 36582
  •   -  Formadores1057
  •   -  Aprendices35505
  •   -  Usuario invitado20