Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.12.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4179
  •   -  Cursos abiertos796
  •   -  Registrarse como usuario2578
  •   -  Cursos cerrados805
  • 34604
  •   -  Formadores1039
  •   -  Aprendices33538
  •   -  Usuario invitado27