Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.12.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4309
  •   -  Cursos abiertos764
  •   -  Registrarse como usuario2724
  •   -  Cursos cerrados821
  • 32888
  •   -  Formadores1008
  •   -  Aprendices31845
  •   -  Usuario invitado35