Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2504
  •   -  Cursos abiertos856
  •   -  Registrarse como usuario1334
  •   -  Cursos cerrados314
  • 37477
  •   -  Formadores971
  •   -  Aprendices36502
  •   -  Usuario invitado4