Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2527
  •   -  Cursos abiertos851
  •   -  Registrarse como usuario1347
  •   -  Cursos cerrados329
  • 37767
  •   -  Formadores975
  •   -  Aprendices36788
  •   -  Usuario invitado4