Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.12.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4285
  •   -  Cursos abiertos769
  •   -  Registrarse como usuario2701
  •   -  Cursos cerrados815
  • 34967
  •   -  Formadores1033
  •   -  Aprendices33902
  •   -  Usuario invitado32