Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.9.3»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3918
  •   -  Cursos abiertos771
  •   -  Registrarse como usuario2293
  •   -  Cursos cerrados854
  • 35812
  •   -  Formadores1090
  •   -  Aprendices34696
  •   -  Usuario invitado26