Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.12.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4477
  •   -  Cursos abiertos790
  •   -  Registrarse como usuario2809
  •   -  Cursos cerrados878
  • 35570
  •   -  Formadores1024
  •   -  Aprendices34511
  •   -  Usuario invitado35