Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.9.3»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3738
  •   -  Cursos abiertos810
  •   -  Registrarse como usuario2206
  •   -  Cursos cerrados722
  • 35872
  •   -  Formadores1065
  •   -  Aprendices34781
  •   -  Usuario invitado26