Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2472
  •   -  Cursos abiertos876
  •   -  Registrarse como usuario1266
  •   -  Cursos cerrados330
  • 32127
  •   -  Formadores954
  •   -  Aprendices31170
  •   -  Usuario invitado3