Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2862
  •   -  Cursos abiertos855
  •   -  Registrarse como usuario1643
  •   -  Cursos cerrados364
  • 38123
  •   -  Formadores1029
  •   -  Aprendices37086
  •   -  Usuario invitado8