Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3517
  •   -  Cursos abiertos810
  •   -  Registrarse como usuario1976
  •   -  Cursos cerrados731
  • 37354
  •   -  Formadores1060
  •   -  Aprendices36277
  •   -  Usuario invitado17