Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.11.1»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4118
  •   -  Cursos abiertos792
  •   -  Registrarse como usuario2382
  •   -  Cursos cerrados944
  • 34832
  •   -  Formadores1080
  •   -  Aprendices33723
  •   -  Usuario invitado29