Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2862
  •   -  Open Courses855
  •   -  Registration required1643
  •   -  Closed courses364
  • 38123
  •   -  Enseignants1029
  •   -  étudiants37086
  •   -  Utilisateur Visiteur8