Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4212
  •   -  Open Courses786
  •   -  Registration required2621
  •   -  Closed courses805
  • 35952
  •   -  Enseignants1023
  •   -  étudiants34901
  •   -  Utilisateur Visiteur28