Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3740
  •   -  Open Courses813
  •   -  Registration required2078
  •   -  Closed courses849
  • 36581
  •   -  Enseignants1057
  •   -  étudiants35504
  •   -  Utilisateur Visiteur20