Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3918
  •   -  Open Courses771
  •   -  Registration required2293
  •   -  Closed courses854
  • 35812
  •   -  Enseignants1090
  •   -  étudiants34696
  •   -  Utilisateur Visiteur26