Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4287
  •   -  Open Courses769
  •   -  Registration required2703
  •   -  Closed courses815
  • 34945
  •   -  Enseignants1033
  •   -  étudiants33879
  •   -  Utilisateur Visiteur33