Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4507
  •   -  Open Courses798
  •   -  Registration required2815
  •   -  Closed courses894
  • 34899
  •   -  Enseignants1011
  •   -  étudiants33853
  •   -  Utilisateur Visiteur35