Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4179
  •   -  Open Courses796
  •   -  Registration required2578
  •   -  Closed courses805
  • 34604
  •   -  Enseignants1039
  •   -  étudiants33538
  •   -  Utilisateur Visiteur27