Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4118
  •   -  Open Courses792
  •   -  Registration required2382
  •   -  Closed courses944
  • 34830
  •   -  Enseignants1080
  •   -  étudiants33721
  •   -  Utilisateur Visiteur29