Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2504
  •   -  Open Courses856
  •   -  Registration required1334
  •   -  Closed courses314
  • 37477
  •   -  Enseignants971
  •   -  étudiants36502
  •   -  Utilisateur Visiteur4