Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3517
  •   -  Open Courses810
  •   -  Registration required1976
  •   -  Closed courses731
  • 37354
  •   -  Enseignants1060
  •   -  étudiants36277
  •   -  Utilisateur Visiteur17