Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2527
  •   -  Open Courses851
  •   -  Registration required1347
  •   -  Closed courses329
  • 37767
  •   -  Enseignants975
  •   -  étudiants36788
  •   -  Utilisateur Visiteur4