Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3738
  •   -  Open Courses810
  •   -  Registration required2206
  •   -  Closed courses722
  • 35872
  •   -  Enseignants1065
  •   -  étudiants34781
  •   -  Utilisateur Visiteur26