Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Fiche d'identité de la plateforme

DUTHNET eClass 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4309
  •   -  Open Courses764
  •   -  Registration required2724
  •   -  Closed courses821
  • 32886
  •   -  Enseignants1008
  •   -  étudiants31843
  •   -  Utilisateur Visiteur35