Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3592
  •   -  Open Courses828
  •   -  Registrierung notwendig2056
  •   -  Geschlossene Kurse708
  • 35842
  •   -  Dozenten1058
  •   -  Studenten34760
  •   -  Gast Benutzer24