Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.12.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4212
  •   -  Open Courses786
  •   -  Registrierung notwendig2621
  •   -  Geschlossene Kurse805
  • 35952
  •   -  Dozenten1023
  •   -  Studenten34901
  •   -  Gast Benutzer28