Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.12.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4179
  •   -  Open Courses796
  •   -  Registrierung notwendig2578
  •   -  Geschlossene Kurse805
  • 34605
  •   -  Dozenten1039
  •   -  Studenten33539
  •   -  Gast Benutzer27