Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.9.3»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3930
  •   -  Open Courses772
  •   -  Registrierung notwendig2300
  •   -  Geschlossene Kurse858
  • 35623
  •   -  Dozenten1088
  •   -  Studenten34507
  •   -  Gast Benutzer28