Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3517
  •   -  Open Courses810
  •   -  Registrierung notwendig1976
  •   -  Geschlossene Kurse731
  • 37354
  •   -  Dozenten1060
  •   -  Studenten36277
  •   -  Gast Benutzer17