Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2862
  •   -  Open Courses855
  •   -  Registrierung notwendig1643
  •   -  Geschlossene Kurse364
  • 38123
  •   -  Dozenten1029
  •   -  Studenten37086
  •   -  Gast Benutzer8