Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.12.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4285
  •   -  Open Courses769
  •   -  Registrierung notwendig2701
  •   -  Geschlossene Kurse815
  • 34967
  •   -  Dozenten1033
  •   -  Studenten33902
  •   -  Gast Benutzer32