Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.12.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4492
  •   -  Open Courses791
  •   -  Registrierung notwendig2819
  •   -  Geschlossene Kurse882
  • 35268
  •   -  Dozenten1021
  •   -  Studenten34212
  •   -  Gast Benutzer35