Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.11.1»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4118
  •   -  Open Courses792
  •   -  Registrierung notwendig2382
  •   -  Geschlossene Kurse944
  • 34834
  •   -  Dozenten1080
  •   -  Studenten33725
  •   -  Gast Benutzer29