Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3740
  •   -  Open Courses813
  •   -  Registrierung notwendig2075
  •   -  Geschlossene Kurse852
  • 36583
  •   -  Dozenten1057
  •   -  Studenten35506
  •   -  Gast Benutzer20