Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.12.5»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 4309
  •   -  Open Courses764
  •   -  Registrierung notwendig2724
  •   -  Geschlossene Kurse821
  • 32888
  •   -  Dozenten1008
  •   -  Studenten31845
  •   -  Gast Benutzer35