Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.9.3»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 3942
  •   -  Open Courses793
  •   -  Registrierung notwendig2328
  •   -  Geschlossene Kurse821
  • 35957
  •   -  Dozenten1087
  •   -  Studenten34844
  •   -  Gast Benutzer26