Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2472
  •   -  Open Courses876
  •   -  Registrierung notwendig1266
  •   -  Geschlossene Kurse330
  • 32127
  •   -  Dozenten954
  •   -  Studenten31170
  •   -  Gast Benutzer3