Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2527
  •   -  Open Courses851
  •   -  Registrierung notwendig1347
  •   -  Geschlossene Kurse329
  • 37767
  •   -  Dozenten975
  •   -  Studenten36788
  •   -  Gast Benutzer4