Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identität der Plattform

DUTHNET eClass 
Open eClass 3.7.2»
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
  • 2504
  •   -  Open Courses856
  •   -  Registrierung notwendig1334
  •   -  Geschlossene Kurse314
  • 37477
  •   -  Dozenten971
  •   -  Studenten36502
  •   -  Gast Benutzer4