Μορφολογία: η έννοια του μορφήματος, αλλόμορφο, ελεύθερα εναλλασσόμενη μορφή