Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης Ι (ΓΛΩ302)

Μαρία Μητσιάκη

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένες/οι με θεωρητικά ζητήματα γύρω από τη:

-Φωνητική

-Φωνολογία

-Μορφολογία

 

Επίσης, θα είναι σε θέση να:

-μεταγράφουν λέξεις στο διεθνές φωνητικό αλφάβητο

-κατατάσσουν και να αναλύουν μορφολογικά τις λέξεις

-εφαρμόζουν τα πορίσματα της γλωσσολογίας στη διδασκαλία της γλώσσας.

 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα προμηθεύονται το σύγγραμμα «Γλώσσα και μαθηματικά πρότυπα», συγγραφέας: Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Εκδόσεις Κυριακίδη.