Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΓΛΩ_302_Πρόοδος_2023  (έχει λήξει

Η εξέταση περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις Φωνητικής και Φωνολογίας. 

Όλες οι ερωτήσεις αναφέρονται στην Κοινή Νέα Ελληνική. 

Έχετε στη διάθεσή σας 45 λεπτά.

[kal΄i  epitiç΄ia]

Έναρξη: 11-05-2023 18:00
Λήξη: 11-05-2023 18:45
Προσπάθειες: 2/2