Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εξετάσεις_Σεπτεμβρίου_2021 (09/09/2021)  (έχει λήξει

Σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις επιλέξτε το γράμμα Σ αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι λανθασμένη. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με +5 βαθμούς και κάθε λάθος απάντηση βαθμολογείται με -5 βαθμούς (100).

Έναρξη: 09-09-2021 09:00
Λήξη: 09-09-2021 09:20
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσπάθειες: 1/1