Πολιτική Οικονομία (Β0006)

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021  (έχει λήξει)

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 02-09-2021 12:15
Λήξη: 02-09-2021 12:50
Διάρκεια: 25 λεπτά
Εξετάσεις Ιουνίου 2021  (έχει λήξει)

Εξετάσεις Ιουνίου 2021

Έναρξη: 02-06-2021 12:08
Λήξη: 02-06-2021 12:45
Διάρκεια: 25 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2021  (έχει λήξει

Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2021

Έναρξη: 26-01-2021 12:22
Λήξη: 26-01-2021 13:00
Διάρκεια: 25 λεπτά
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020  (έχει λήξει
Έναρξη: 01-09-2020 12:20
Λήξη: 01-09-2020 13:05
Διάρκεια: 25 λεπτά
Εξετάσεις Ιουνίου 2020  (έχει λήξει
Έναρξη: 23-06-2020 12:25
Λήξη: 23-06-2020 12:50
Διάρκεια: 25 λεπτά
Προσπάθειες: 1/1
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι