Πολιτική Οικονομία (Β0006)

Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

Περιγραφή
Περίγραμμα+Παράρτημα Μαθήματος

 

 

 

Έναρξη διαλέξεων: 5/10/2023

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Εισαγωγή.
 2. Οικονομικές θεωρίες
 3. Το οικονομικό πρόβλημα (η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, το οικονομικό κύκλωμα, οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος, ο ρόλος του κράτους).
 4. Η θεωρία της χρησιμότητας
 5. Η ζήτηση και η προσφορά των αγαθών (ο προσδιορισμός της τιμής, τιμές και παραγωγή σε πλήρη ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο κλπ).
 6. Λειτουργία της αγοράς υπό τον τέλειο ανταγωνισμό
 7. Η παρέμβαση του κράτους – Σκοποί και μέσα
 8. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
 9. Δείκτες Τιμών: Υπολογισμός σταθμισμένων/αστάθμητων, Δείκτες Τιμών Καταναλωτή. Αποπληθωρισμός
 10. Εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση (συναρτήσεις κατανάλωσης, αποταμίευσης και επενδύσεων. Ανεργία και πληθωρισμός).
 11. Η θεωρία του διεθνούς εμπορίου
 12. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 13. Επανάληψη

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις