Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Πρακτική Άσκηση Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ (OPE01198)Ευαγγελία Σιναπίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια