Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
English 2 (School of Agricultural & Forestry Sciences) (GEO113)Dr Eirene Katsarou
.
Βιομηχανική Υγιεινή (GEO108)Ευγενια Μπεζιρτζογλου
Γεωργική Μικροβιολογία (GEO105)Ευγενια Μπεζιρτζογλου
.
Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών (GEO110)Ιωαννης Τοκατλιδης
Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ (OPE0194)Ελενη Ζαφειριου Βαλάντης Μαλέσιος
.
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία» (GEO101)Στυλιανός Ταμπάκης και Σπύρος Γαλατσίδας
Μικροβιολογία Τροφίμων (GEO106)Ευγενια Μπεζιρτζογλου
.
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων (GEO111)Ελενη Ζαφειριου
Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών (GEO107)Ευγενία Μπεζιρτζόγλου
.