Πρακτική Άσκηση Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ

Ευαγγελία Σιναπίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιγραφή

Η σελίδα έχει σκοπό να καταστήσει πιο εύκολη την επικοινωνία ανάμεσα στην επιστημονικά υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης και των δικαιούχων πρακτικής, την ανάρτηση ανακοινώσεων οι οποίες θα προωθούνται άμεσα καθώς και του σχετικού ενημερωτικού υλικού.

Ε. Σιναπίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ε.Υ. Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Ημερολόγιο