Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο 2022-2023 (EDU156)Αθανάσιος Μόγιας & Αθανάσιος Κουτσοκλένης
Διδασκαλία της Ελληνικής σε αλλόγλωσσους μαθητές (1429303)Χριστινα Μαλιγκουδη
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (1429304)Δημητριος Θεοδωρου
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1429305)Νικολαος Μακρης