Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
E3. Εγγραμματισμός στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο σχολικό πλαίσιο (ALEX03241)Αθανάσιος Μόγιας, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Δρ. Θεοδώρα Μπουμπόναρη, Ε.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ.
Y1. Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (Α΄ΠΜΣ 01)Χαράλαμπος Σακονίδης - Άννα Κλώθου
Ε1. Μοντελοποίηση στην Εκπαίδευση (Β΄ΠΜΣ 01)Θωμάς Βουγιουκλής, Αχιλλέας Δραμαλίδης
Ε2. Ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών (Β' ΠΜΣ Ε02) (ALEX03249)Σοφία Χατζηλεοντιάδου
Ε4. Κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνιστώσες της Μαθηματικής Εκπαίδευσης (Β' ΠΜΣ Ε04)Χαράλαμπος Σακονίδης
Ε5. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΜΣ) (ALEX03245)Άννα Κλώθου
Μεταπτυχιακή Πρακτική Άσκηση (Γ΄ ΠΜΣ Π.Α.)Χ. Σακονίδης - Γ. Παπαγεωργίου
Υ3. Ψυχολογικές συνιστώσες της Εκπαίδευσης στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (Α΄ΠΜΣ 03)Χαράλαμπος Σακονίδης
Υ5. Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες (Β΄ΠΜΣ 05)Χαράλαμπος Σακονίδης - Γεώργιος Παπαγεωργίου
Υ5. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (Υ5)Γεώργιος Παπαγεωργίου, Χαράλαμπος Σακονίδης