Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
GO FUNCTIONAL IMPROVEMENT AND TOURISM (GO FIT) (ERA101)VIVIAN MALLIOU
.
Εθνογραφική θεώρηση του παρευξείνιου χώρου (Υ.7)Ελευθεριος Χαρατσιδης
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΥΤ 48)Γεώργιος Σαλακίδης
.
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΥΤ 49)Γεώργιος Σαλακίδης
.