Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
GO FUNCTIONAL IMPROVEMENT AND TOURISM (GO FIT) (ERA101)VIVIAN MALLIOU
INTRODUCTION AND APPLICATIONS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN FINANCE (1428282)Pierre Rafih
Εθνογραφική θεώρηση του παρευξείνιου χώρου (Υ.7)Ελευθέριος Χαρατσίδης
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΥΤ 48)Γεώργιος Σαλακίδης
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΥΤ 49)Γεώργιος Σαλακίδης