ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΥΤ 48)

Γεώργιος Σαλακίδης

Περιγραφή

Εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας από τον 11ο αιώνα με έμφαση στη γραμματειακή παραγωγή της οθωμανικής περιόδου από τις απαρχές έως τον 19ο αιώνα. Θα εξεταστούν τα βασικά είδη τόσο της λόγιας όσο και της δημώδους γραμματείας.

Ημερολόγιο