Αναβολή_μαθήματος
- Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023 -

Το μάθημα Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά) της ΠΕΜΠΤΗΣ 7/12/2023 αναβάλλεται λόγω της προγραμματισμένης εκδρομής των φοιτητών στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.