Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης Ι (ΓΛΩ302)

Ανακοινώσεις

Σημερινή εξέταση
- Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 -

Παρακαλούμε θερμά να συνδεθείτε στις 17:45 ακριβώς στο Skype for Business https://meet.lync.com/helitduthgr-helit/mmitsiaki/39X3ZI33, προκειμένου να ξεκινήσει η επαναληπτική εξέταση.

Οι διδάσκουσες