Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης Ι (ΓΛΩ302)

Ανακοινώσεις

Πρόοδος και ύλη μαθήματος
- Κυριακή, 23 Απριλίου 2023 -

Η πρόοδος του μαθήματος ΓΛΩ302 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου και ώρα 18:00.

Η ύλη του μαθήματος είναι:

1. Τα .ppt που είναι αναρτημένα στα έγγραφα

2. Οι ενότητες: Φωνητική, Φθόγγος, Φωνολογία, Φώνημα, Υπερτεμαχιακά Φαινόμενα

από το βιβλίο 100 βασικές έννοιες για τη Γλωσσολογία

Η διδάσκουσα 

ΜΜ