Πρότυπα κωδικοποίησης και ταξινόμησης ιατρικών όρων

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Διεθνής ταξινόμηση νοσημάτων (ICD-10)
  • Συστηματοποιημένη ονοματολογία της ιατρικής (SNOMED CT)
  • Κώδικες Read (NHS Read)
  • Σύστημα ενοποιημένης ιατρικής γλώσσας (UMLS)
  • Άλλες ευρέως διαδεδομένες οντολογίες ιατρικών όρων