Τυπολογία Γλωσσών (ΕΕΓΛΩ369)

Ενότητες

 

Μάθημα 1ο

Ορισμός της γλώσσας 

Φυσικές vs τεχνητές γλώσσες

 

Μάθημα 2ο

Γλωσσικές οικογένειες, γλωσσική ποικιλότητα, γλωσσική αναβίωση, γλωσσικός θάνατος

 

Μάθημα 3ο

Γλώσσες της Ευρώπης 

 

Μάθημα 4ο 

Γλώσσες της Ασίας

 

Μάθημα 5ο

Γλώσσες της Αφρικής

 

Μάθημα 6ο

Γλώσσες της Αυστραλίας

 

Μάθημα 7ο

Γλώσσες της Αμερικής

 

Μάθημα 8ο

Pidging και κρεολές

 

Μάθημα 9ο

Νοηματικές γλώσσες

 

Μάθημα 10ο

Γλωσσικά καθολικά

 

Μάθημα 11ο

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών/τριών

 

Μάθημα 12ο

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών/τριών

 

Μάθημα 13ο

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών/τριών