Τυπολογία Γλωσσών (ΕΕΓΛΩ369)

Μαρία Μητσιάκη

Περιγραφή

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  1. αντιληφθούν τη φύση της ανθρώπινης γλώσσας μέσω των ποικίλων γλωσσικών τύπων 
  2. κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι γλώσσες του κόσμου ταξινομούνται βάσει των κοινών γραμματικών τους χαρακτηριστικών 
  3. προσεγγίσουν κριτικά την ποικιλότητα των γλωσσών στον χωροχρόνο
  4. εξοικειωθούν με έννοιες όπως ο γλωσσικός θάνατος και η γλωσσική αναβίωση.

 

Το μάθημα θα εξεταστεί με πρόοδο και τελική εργασία.

 

Οι φοιτήτριες/ές θα πρέπει να προμηθευτούν το σύγγραμμα «Ιστορική Γλωσσολογία: Η θεωρία της γλωσσικής μεταβολής», Συγγραφέας: April McMahon, Μεταφραστές: Μ. Μητσιάκη & Α. Φλιάτουρας, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Κωδικός στον Εύδοξο: 24151.

Ενότητες

 

Μάθημα 1ο

Ορισμός της γλώσσας 

Φυσικές vs τεχνητές γλώσσες

 

Μάθημα 2ο

Γλωσσικές οικογένειες, γλωσσική ποικιλότητα, γλωσσική αναβίωση, γλωσσικός θάνατος

 

Μάθημα 3ο

Γλώσσες της Ευρώπης 

 

Μάθημα 4ο 

Γλώσσες της Ασίας

 

Μάθημα 5ο

Γλώσσες της Αφρικής

 

Μάθημα 6ο

Γλώσσες της Αυστραλίας

 

Μάθημα 7ο

Γλώσσες της Αμερικής

 

Μάθημα 8ο

Pidging και κρεολές

 

Μάθημα 9ο

Νοηματικές γλώσσες

 

Μάθημα 10ο

Γλωσσικά καθολικά

 

Μάθημα 11ο

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών/τριών

 

Μάθημα 12ο

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών/τριών

 

Μάθημα 13ο

Παρουσίαση εργασιών φοιτητών/τριών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -