Σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου στο πλαίσιο της συνδυαστικής προσέγγισης Γλώσσας & Περιεχομένου για τη Γ2/ ΞΓ