Σχεδιασμός μαθήματος: Κατάλογοι διδακτέων (syllabi) & Διδακτικό υλικό