Πρότυπα μετάδοσης ιατρικών δεδομένων

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Πρότυπο HL7 – Πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων του εξειδικευμένου πεδίου της ιατρικής
  • Πρότυπο DICOM – Πρότυπο αποθήκευσης και μετάδοσης πληροφοριών ιατρικής απεικόνισης