Ασφάλεια και προστασία ιατρικών δεδομένων

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών (information security)
  • Υπηρεσίες ασφαλείας – εμπιστευτικότητα (confidentiality), ακεραιότητα (integrity), διαθεσιμότητα (availability), πιστοποίηση ταυτότητας (authentication) και μη αποποίηση (non-repudiation)
  • Εισαγωγή σε κρυπτογραφικές έννοιες
  • Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας