Ηλεκτρονική Υγεία (eΗealth)

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Τι είναι το eΗealth;
  • Μετασχηματισμός του eΗealth μέχρι και σήμερα
  • Ο ρόλος του eHealth στη σύγχρονη κοινωνία
  • Mobile health (mHealth)
  • Τεχνολογικές και ηθικές προκλήσεις
  • Παραδείγματα ολοκληρωμένων eHealth συστημάτων και ερευνητικών προγραμμάτων