Ηλεκτρονικός Ιατρικός φάκελος (Electronic Medical Record - EMR)

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου
  • Φάκελος πολυμέσων (Multimedia)
  • Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς (Electronic Health Record - EHR)
  • Προσωπικός φάκελος υγείας ασθενούς (Personal Health Record - PHR)
  • Συγκριτικές διαφορές του EHR με το PHR