Ενδονοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα υγείας

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (HIS)
  • Κλινικά πληροφοριακά συστήματα (CIS)
  • Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου (LIS)
  • Σύστημα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας εικόνων (PACS)
  • Πληροφοριακό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας (ICU)
  • Άλλα βοηθητικά συστήματα