Έρευνα και Ανάπτυξη στη Φαρμακευτική Βιομηχανία. Προσκεκλημένος ομιλητής από τη φαρμακευτική βιομηχανία - Όμιλος Novartis