Αρχές Επιχειρηματικότητας στις Βιοεπιστήμες (2018-2019)

Σταματία Πουλιλιού

Περιγραφή

Το μάθημα Αρχές Επιχειρηματικότητας στις Βιοεπιστήμες έχει ως στόχο την  εξοικείωση των φοιτητών με επιχειρηματικά πεδία που σχετίζονται με τις βιοεπιστήμες (φαρμακευτικές εταιρείες, βιοτεχνολογική βιομηχανία, υπηρεσίες υγείας κ.ά.), έτσι ώστε να μπορέσουν μελλοντικά να δραστηριοποιηθούν σε αυτά. Επιπροσθέτως κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα περιγραφεί το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο χώρο των βιοεπιστημών και θα αναφερθούν οι στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας από την έρευνα στην παραγωγή, με στόχο εμπορικά βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Τέλος οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν διαλέξεις από έμπειρους/ καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου και θα έρθουν σε επαφή με αυτούς.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις