Νέες Επιχειρήσεις Βασισμένες σε Νέες Τεχνολογίες.Υποστηρικτικοί Φορείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας