Εισαγωγή στο περιεχόμενο και στους σκοπούς του μαθήματος.