Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εξετάσεις_Σεπτεμβρίου_2021  (έχει λήξει

Σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις επιλέξτε την μοναδική απάντηση που θεωρείτε ως πιο σωστή. Κάθε σωστή επιλογή βαθμολογείται με +4 βαθμούς και κάθε λάθος επιλογή βαθμολογείται με -4 βαθμούς (ΑΡΙΣΤΑ 100).

Έναρξη: 08-09-2021 18:00
Λήξη: 08-09-2021 18:25
Διάρκεια: 25 λεπτά
Προσπάθειες: 1/1