Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Σεπτέμβριος εξετάσεις Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη  (έχει λήξει)
Έναρξη: 21-09-2020 16:00
Λήξη: 21-09-2020 17:00
Διάρκεια: 30 λεπτά
Προσπάθειες: 0/1
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
Εξετάσεις Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη  (έχει λήξει
Έναρξη: 22-06-2020 17:00
Λήξη: 22-06-2020 18:00
Διάρκεια: 30 λεπτά
Προσπάθειες: 1/1
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι