Δομή και Ιδιότητες Ξύλου

Βασιλικη Δημου

Περιγραφή

Μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικών του ξύλου, των σφαλμάτων δομής του, των ιδιοτήτων του καθώς των μηχανισμών αλλοίωσης του ξύλου με την επίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -