Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ζητήματα Μετάφρασης και Λογοτεχνική Μετάφραση (ΣΦΥ4)Γεωργιος Σαλακιδης
Ζητήματα Συγκριτικής Φιλολογίας (ΣΦΥ1)Μαρία Δημάση, Νίκος Μαυρέλος, Θανάσης Κούγκουλος
Θέματα Συγκριτικής Φιλολογίας στον Παρευξείνιο Χώρο Ι (ΣΦΥ3)Νίκος Μαυρέλος, Θανάσης Κούγκουλος, Μάρκου Χριστίνα, Στεφανία Αμοιρίδου, Αγγελική Μουζακίτη, Γιώργος Σαλακίδης
Θέματα Συγκριτικής Φιλολογίας στον Παρευξείνιο Χώρο ΙΙ (ΣΦΥ5)Γεωργιος Σαλακιδης
Ιστορία των Εθνικών Λογοτεχνιών στον Παρευξείνιο Χώρο (ΣΦΥ2)Νίκος Μαυρέλος, Θανάσης Κούγκουλος, Μάρκου Χριστίνα, Στεφανία Αμοιρίδου, Αγγελική Μουζακίτη, Γιώργος Σαλακίδης
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1417106)Στεφανια Αμοιριδου
Μαθημα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΤΓΦΠΠΧ (1417102)Ελευθεριος Χαρατσιδης
Μεθοδολογία Συγγραφής Δ.Μ.Ε. (ΣΦΥ6)Γεωργιος Σαλακιδης
Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. ΠΜΣ «ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ» Α΄ΚΥΚΛΟΣ (1417101)ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΣΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ