ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ_ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
- Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 -

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών του κ. Δαμαλά θα πραγματοποιηθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 28/06/2023.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν πτυχιακή με τον κ. Δαμαλά και πρόκειται να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους την τρέχουσα περίοδο να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα μέσω email: cdamalas@agro.duth.gr