Ειδική Λαχανοκομία (AGRON0003)

Ανακοινώσεις

ΑΜ όσων δεν ολοκλήρωσαν το εργαστήριο
- Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 -

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 δεν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του εργαστηρίου (παρακολούθηση, εργασία) ο/η φοιτητής/τρια με ΑΜ 3423, και συνεπώς δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εξέταση του μαθήματος (27.1.2023).