Αποτελέσματα 2ης προόδου
- Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 -

Τα αποτελέσματα της 2ης προόδου είναι στον παρακάτω Πίνακα.

ΑΜ

2η Πρόοδος

Βαθμός

3718

7

3845

8.5

3656

6.5

3787

8.5

3580

8.5