Αξιολόγηση Μαθήματος 2021
- Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

Στα πλάισια αξιολόγησης των μαθημάτων για το τρέχων ακαδημαικό έτος θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Η διεύθυνση είναι η εξής: https://modip-server.kom.duth.gr/duth/questionnaire.login.xhtml

Στην παραπάνω διεύθυνση εισάγετε τους κωδικούς που έχετε στο eclass. 

Εφόσον τα στοιχεία σύνδεσης είναι σωστά, σας εμφανίζεται το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για το συγκεκριμένο μάθημα με τον υπεύθυνο διδάσκοντα. Η αξιολόγηση γίνεται επιλέγοντας την επιθυμητή απάντηση από μία πενταβάθμια κλίμακα σε τρεις κατηγορίες (Ο διδάσκων, Η διδασκαλία, Το μάθημα). Όλες οι ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές εκτός της τελευταίας που είναι προαιρετική και αναφέρεται στα τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που επιθυμείτε να υποβάλλετε. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 12η Δεκεμβρίου. Θα σας παρακαλούσα να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. 

Για οποιαδήποτε απορία είμαι στην διάθεσή σας.