Παράρτημα Περιγράμματος του Μαθήματος με πληροφορίες για την εξέταση του μαθήματος
- Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 -

Αγαπητά μου παιδιά,

στα Έγγραφα του μαθήματος αναρτήθηκε το Παράρτημα Περιγράμματος του Μαθήματος με πληροφορίες για την εξέταση του μαθήματος κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020, τους Α.Ε.Μ. των φοιτητών με δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση και το Πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης. Παρακαλώ τους φοιτητές με Α.Ε.Μ. 3918, 3812 και 4086 που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα στο universis (παλαιό classweb) να το δηλώσουν μέχρι σήμερα που λήγει η προθεσμία δηλώσεων, αποδεχόμενοι τον εξ αποστάσεως τρόπο εξέτασης και το πλαίσιο που τον διέπει, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Μαρία Τζιάτζη