ΥΒΦ 272 Βυζαντινή Ιστοριογραφία: Ιστορικοί της Αλώσεως

Μαρία Τζιάτζη

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα πραγματοποιηθεί μια γενική εισαγωγή στα ιστορικά γεγονότα της Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 και στη συνέχεια θα μεταφραστούν και θα σχολιαστούν από την άποψη του περιεχομένου, του ύφους και της γλώσσας τα σχετικά κείμενα των τεσσάρων Ιστορικών της Αλώσεως, του Δούκα, του Σφραντζή, του Κριτόβουλου και του Χαλκοκονδύλη.

Το κέντρο βάρους θα δοθεί στα πιο αποφασιστικά και συγκλονιστικά συμβάντα, π.χ. την τελευταία μάχη που κατέληξε στην Άλωση, τον τραυματισμό και την αποχώρηση από το πεδίο της μάχης του Ιωάννη Ιουστινιάνη, το θάνατο του τελευταίου αυτοκράτο­ρα Κωνσταντίνου ΙΑ΄, το μαρτυρικό θάνατο του Λουκά Νοταρά και των γιων του, το θάνατο του Ορχάν κ.ά. Θα συγκρίνουμε τον τρόπο παρουσίασης αυτών των γεγονότων από τον κάθε ιστορικό και θα βγάλουμε συμπεράσματα για την αντικειμενικότητα, τα κίνητρα, και τις αδυναμίες του καθενός.

Στόχος του μαθήματος είναι μέσα από την παράλληλη ανάγνωση αυτών των κειμένων να σκιαγραφήσει τους τέσσερις Ιστορικο

Περισσότερα  

Ημερολόγιο