ΠΡΟΟΔΟΣ
- Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 -

Το μάθημα θα εξεταστεί με πρόοδο την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00. Όσοι δεν εξεταστούν στην πρόοδο δεν μπορούν να καταθέσουν τελική εργασία.