ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 -

Παιδιά, καλησπέρα.

Την Πέμπτη 20/1 θα προσέρχεστε στις εξετάσεις τις παρακάτω ώρες με βάση το πρώτο γράμμα του επωνύμου σας:

Ώρα προσέλευσης

Αρχικά Επωνύμων

9:30 π.μ. -10:00 π.μ.

Όσοι δεν παρουσίασαν εργασία

11:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.

Α - Γκα

12:00 μ.μ. – 13:00 μ.μ.

Γκε - Κιο

13:00 μ.μ. – 14:00 μ.μ.

Κιτσ- Μα

14:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ.

Μη – Παπα

15:00 μ.μ. – 16:00 μ.μ.

Πε- Στα

16:00 μ.μ. – 17:00 μ.μ.

Στε- Ψε

 

Καλή επιτυχία!

ΜΜ