Ύλη μαθήματος ΥΒΦ 272
- Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016 -

Από το βιβλίο του Απ. Καρπόζηλου, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, τόμ. Γ', τις εξής σελίδες:

143-154, 220-238, 259-272, 383-396, 426-445 και 501-520.

Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη μετάφραση και τη γραμματική των κειμένων.