εξεταστέα ύλη
- Τρίτη, 28 Μαΐου 2024 -

Όσα έγγραφα eclass με την ένδειξη ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Cambridge companion to Greek Lyric, το κεφάλαιο του C. Carey (υπάρχει και στην αγγλική στο eclass με τον τίτλο CAREY2009.)
Tα έγγραφα από το eclass είναι:
1 εισαγωγικά ίαμβος
2Α μαρτυρίες για Αρχίλοχο
2Β. Τα κείμενα με πρωτότυπο και σχόλια, λέξεις και παρατητήσεις
2.Γ. Επωδές προσοχή έχει αλλάξει το κείμενο
Και τα αππ. 114, 115, 122, 122 (δηλ. 2 αρχεία), 128 (2 αρχεία)
Και το 2.Δ. Νεοβούλη σε 2 αρχεία και 2.Δ.β. τα σχόλια πολύ σημαντικά.
3. ΙΠΠΩΝΑΞ
4. ΚΑλΛΙΜΑΧΟΣ γενικά για ιάμβους
Λόγω προσωπικού κωλύματος της κ. Γιαπαντζαλή ο 12ος ίαμβος δεν θα εξεταστεί για την εξεταστική του Ιουνίου. Θα εξεταστεί κανονικά από την εξεταστική σεπτεμβρίου και εξής.