ΥΑΕΦ144.ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. ΕΕ 2024

Φλωρα Π. Μανακιδου, Σοφία Γιαπαντζαλή (συνεπικουρία αμισθί)

Περιγραφή
  1. Το λογοτεχνικό είδος του ιάμβου: Ζητήματα ορισμού του ιαμβικού είδους στην αρχαϊκή και ελληνιστική του εκδοχή (ορολογία, μετρική, θεματική, τρόπος παρουσίασης/περίσταση και ακροατήριο, ο ρόλος του ποιητή, βιογραφική/αυτοβιογραφική διάσταση, η λειτουργία του είδους).
  2. Η ποίηση του Αρχίλοχου, Ιππώνακτα, Καλλίμαχου Γλωσσική, μετρική και πραγματολογική επεξεργασία επιλεγμένων ιαμβικών αποσπασμάτων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις