ΥΛΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 24.4.
- Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 -

1) παρουσίαση φοιτητών των αππ. του Αρχίλοχουπου είχαν οριστεί

2) Επωδή της Κολωνίας (Νεοβούλη). Να έχετε τα σχετικά 3 έγγραφα με το πρωτότυπο κείμενο και με τα σχόλια

3) Μαρτυρίες και εισαγωγικα για τον Ιππώνακτα.